İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ
 

Yemek Bedeli      1 Ayda işçiye yemek bedeli verilen gün sayısı     Gün
Yol Bedeli       1 Ayda işçiye yol bedeli verilen gün sayısı            Gün
TL        ,Kr
,
, (Aylık)
, , (Aylık)
1 İşçi için toplam giyim bedeli* ,  
Yemek prim istisna tutarı ,
AYLIK BRÜT ASGARİ ÜCRET ,   % fazlası  =  , 

İşveren sigorta primi = 
%   +  **Sigorta Risk Prim Oranı Seçin % = %
İşveren işsizlik primi = %      İşveren prim toplamı = %    
İşçi sigorta primi       = %      İşçi işsizlik primi        = %       İşçi prim toplamı = %
Prime tabi yemek bedeli ,
Prime tabi yol bedeli ,
Prime tabi ücretler ,
İşveren payı ,
Toplam Giyim Bedeli ,
   
RESMİ TATİL VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNDE ESAS ALINACAK    
Aylık ücret ,
İşveren payı ,    
Toplam (%3 sözleşme gideri dahil) ,
   
ASGARİ İŞÇİLİK BİRİM FİYATLARI***    
  Birim Fiyatlar Tutar
İşçi Adet , Ay  
,
=,
İşçi Adet , Artık Gün  , =,
Resmi Tatil Toplam Gün , **** , =,
Fazla Çalışma Toplam Saat ***** , =,
TEKLİF EDİLMESİ GEREKEN ASGARİ İŞÇİLİK MALİYET TOPLAMI =,AÇIKLAMALAR:
BU MODÜLDE YAPILAN HESAPLAMALAR SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR.

*        Giyecek bedeli ayni olarak hesaplanmaktadır.
**       Bu oran, ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden işin konusu tam olarak belirtilmek suretiyle yazıyla sorularak belirlenecektir.
***     Birim fiyatlar %3 sözleşme ve genel giderler dahil edilerek hesaplanmıştır. Yukarıda hesaplanan birim fiyatlar asgari tutarlar olup öngörülen kar bu birim fiyatlara eklenmelidir.
****   Tatilde çalışılacak toplam gün sayısı yazılacaktır.
***** Toplam fazla çalışma saati yazılacaktır.